Рекламна кампанія

Рекламна кампанія – комплекс заходів з рекламування товарів та послуг, що здійснюються за розробленою програмою у певний період.

Головними етапами рекламної кампанії є:

  • підготовчий (визначення мети, вивчення якості товару, дослідження ринків, розробка ідеї та концепції кампанії, визначення місця і часу й проведення та обсягів необхідних витрат),
  • основний (формування позитивної думки про товари та послуги, порівняння конкурентоспроможності з іншими аналогічними товарами та здійснення продаж з мінімальними витратами коштів на рекламу),
  • завершальний (комплексний аналіз попередніх двох етапів, підведення підсумків та розробка рекомендації на наступний період).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.