Кампанія

Кампанія – 1) інтенсивно виконувана робота впродовж певного періоду, пов'язана зі зміною умов, необхідністю виконання невідкладних завдань, 2) термін безперервної тривалої роботи окремої технічної споруди, машини або агрегату.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.