Захист товарного знака

Захист товарного знака – дії, спрямовані на охорону зареєстрованого у встановленому порядку позначення (словесного, графічного, об'ємного або комбінованого), яке використовується для розпізнання товарів (послуг) одного товаровиробника від однорідних товарів іншого. Здійснюється за допомогою авторського права.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.