Знак

Знак – 1) помітка, зображення, предмет, якими позначають що-небудь, 2) жест, рух, яким сигналізують, повідомляють про що-небудь.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.