Захист прав інвесторів

Захист прав інвесторів – захист різних форм власності (приватні, державної, колективної), який здійснюється кількома напрямами щодо різних груп інвесторів. Захист прав інвесторів реалізується через державну політику диференційовано щодо таких груп інвесторів: населення, колективні інвестори, комерційні банки, страхові компанії, держава, іноземні інвестори (нерезиденти), інші інвестори. Політика захисту прав інвесторів передбачає різні форми й методи захисту регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів із обслуговування різних груп інвесторів, підтримка різних форм страхування інвестицій і формування гарантійних фондів за рахунок інвесторів у галузі вкладання коштів у різні види цінних паперів тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.