Посередник

Посередник – це юридична або фізична особа, яка налагоджує зв'язки між виробниками і споживачами з метою прискорення й полегшення руху, обігу продукції, валюти, інформації. Посередником є комерційні агенти, брокери, дилери, маклери, комісіонери та консигнатори.

З розвитком ринкових відносин і розширенням товаровиробництва виникає особливий вид посередників – маркетингові посередники. Такі посередники – фірми, що допомагають підприємствам у просуванні, збуті й розповсюдженні їхніх товарів серед споживачів. До маркетингових посередників належать торгові посередники, фірми-спеціалісти з організації товаропросування, агентства з надання маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи.

 

Посередники є засобом для створення трьох форм корисності: місця, часу і придбання. Доставляючи товари й послуги від виробників до споживачів, посередники, забезпечують їхню доступність у зручному місці та в потрібний час, спрощуючи процес обміну.

Посередники також виконують специфічні допоміжні функції: 1) надання торговельних послуг; 2) забезпечення інформацією про ринок; 3) підтримка в просуванні товарів і стимулювання збуту; 4) відбір, стандартизація і фасування товарів; 5) зберігання товарів на складах; 6) транспортування товарів до місць продажу; 7) розподіл ризику; 8) фінансування виробників; 9) спрощення купівлі.

Послуги посередників можуть реально зменшити ціну, яку споживачі сплачують за товари і послуги, незважаючи на те, що посередники отримують прибуток (гонорар) за кожний проданий виріб. Посередники роблять зайвими численні контакти між виробниками і споживачами, які за відсутності посередників були б необхідними. Посередники існують, оскільки вони ефективніші й раціональніші, ніж виробники. Скорочуючи кількість угод між виробниками і кінцевими споживачами, посередники зменшують загальні витрати розподілу.

Існує два основні типи посередників: 1) оптовики; 2) роздрібні торговці. Перші продають товари роздрібним торговцям, іншим оптовикам, інституціональним споживачам – урядовим відомствам, установам і організаціям, а також комерційним підприємствам, кожне з яких або перепродує ці товари, або використовує їх для виробництва власної продукції. Другі – реалізують товари населенню.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.