Посередництво

Посередництво – це сукупність видів діяльності, виконуваних фізичними та юридичними особами, які забезпечують просування створеної виробником продукції до споживача. Суб'єктами посередницької діяльності є юридичні організації та фірми (брокерські, маклерські, дилерські, агентські та ін.), з одного боку, та фізичні особи (агенти, брокери, дилери, маклери, комісіонери, комівояжери) – з іншого. Такі операції здійснюються за дорученням виробника, постачальника, споживача та інших суб'єктів.

 

Посередницькими операціями є: пошук партнерів для налагодження ділових контактів, підготовка договірної та контрактної документації, укладення договорів (контрактів), здійснення маркетингових досліджень, транспортно-експедиційні операції, кредитно-фінансове обслуговування (отримання капіталів у кредиторів та їх використання для надання авансових позик, купівлі цінних паперів тощо), страхування, рекламні послуги, післяпродажне обслуговування та ін.

За свою діяльність посередники отримують винагороду: 2-12% від прибутку. Водночас використовують такі форми винагороди, як прогресивна (із збільшенням обсягів реалізованої продукції зростає частка винагороди), регресивна (із збільшенням обсягів реалізованої продукції величина винагороди зменшується), лінійна (винагорода незмінна незалежно від обсягів реалізованих товарів), прямо пропорційна (розмір винагороди зростає із збільшенням прибутків) та ін. Винагорода посередників є платою за виконану ними роботу і продану посередницькій фірмі робочу силу, а також за ризик (у разі виконання посередницьких функцій фізичною особою за нагромаджені нею кошти або отримані кредити).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.