Диспозиція

Диспозиція (лат. dispositio – розподіл) – правові норми (або їх частина) економічної діяльності, що містять заборону, обмеження чи приписи, які звужують допустиме, законне поле діяльності. Фіксуються в законах, угодах, договорах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.