«Бритва Оккама»

«Бритва Оккама» – принцип, згідно з яким простішим теоріям слід віддавати перевагу перед складними, якщо ті й ті однаково узгоджуються з емпіричними, дослідницькими даними.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.