Бонус

Бонус (лат. bonus – добрий, хороший) – 1) додаткова винагорода, заохочення, надбавка до виплати, премія, 2) додаткова знижка з вартості, ціни товару, що надається продавцем відповідно до умов договору про купівлю-продаж або постійним покупцям.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.