Брокер

Брокер – посередник при укладанні угод між заінтересованими сторонами (клієнтами) про купівлю-продаж на біржах товарів, цінних паперів, валют. Брокер може бути окрема особа, фірма або організація, які не мають у своєму розпорядженні товарів (цінних паперів, валюти). Брокер діє за дорученням клієнта – продавця чи покупця.

Діяльність брокера винагороджується лише за продані товари, і його дохід (брокерідж) формується або за рахунок наперед обумовленого відсотка бід вартості проданого товару – цінних паперів, валюти тощо, або ж у вигляді виплати фіксованої винагороди за кожну продану одиницю чи партію товару. Брокери можуть об'єднуватися у брокерські контори, компанії, які монополізують вузькоспеціалізовані ринки. Такі об'єднання брокерів можуть мати мережу філій і бути пов'язаними з банками існують компанії біржових страхових, валютних та ін. брокерів. Брокерським об'єднанням банки можуть надавати кредити, за рахунок яких брокери надають позики своїм клієнтам, головним чином під заставу цінних паперів.

«Брокер брокерів»

«Брокер брокерів» – біржовий брокер, який працює за дорученням інших брокерів без права обслуговування клієнтів.

Акредитований брокер

Акредитований брокер – фізична або юридична особа, яка, будучи членом біржі, здійснює на ній операції.

Білль-брокер

Білль-брокер – вексельний маклер, який е посередником на фондових ринках в угодах з обліку і переобліку векселів, отримує винагороду у вигляді відсотка з суми векселя.

Борт-брокер

Борт-брокер – брокер, якого призначає біржа і який зобов'язаний гарантувати чесний та конкурентоспроможний ринок опціонів для виконання замовлень публіки за наявності обумовленої ціни.

Брокер з операційного залу

Брокер з операційного залу – біржовий маклер, який виконує доручення членів біржі за комісійну винагороду.

Брокер-комісіонер

Брокер-комісіонер – брокер, який працює на основі завдань щодо купівлі, отримуючи за їх виконання певні винагороди.

Брокер-трейдер

Брокер-трейдер – брокер (член біржі), який здійснює операції як за власний рахунок, так і за рахунок клієнта.

Дисконтний брокер

Дисконтний брокер – брокерська фірма, яка надає комплекс послуг клієнтам під час здійснення операцій з цінними паперами.

Інвестиційний брокер

Інвестиційний брокер – фізична особа або інвестиційний інститут, які мають право виконувати посередницькі операції на ринку цінних паперів за рахунок клієнта та за його дорученням.

Облігаційний брокер

Облігаційний брокер – член фондової біржі, який працює тільки з облігаціями.

Сліпий брокер

Сліпий брокер – брокер, який виступає від свого імені, не відкриваючи своїх клієнтів іншим учасникам операції.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.