Брокерське місце

Брокерське місце – членство на біржі, яке дає право на участь у торгах. Брокерські місця купують, воно дає можливість самостійно укладати угоди, отримувати інформацію про торги, брати участь в управлінні біржею, витрачати менше коштів на проведення біржових операцій.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.