Білонна монета

Білонна монета (фр. billen – низькопробне срібло) – розмінна неповноцінна монета, вартість металу та карбування якої значно нижчі за номінальну існують білонні монети мідні, нікелеві, срібні, з інших металів або сплавів. Карбування білонних монет – монополія держави, це обмежує можливість появи неповноцінних монет і забезпечує державі дохід. Кількість білонних монет в обігу встановлює центральний банк відповідно до певних норм (в Роси срібні монети карбувалися на суму 3 руб. на душу населення). Держава наділяє білонним монетам силою платіжного законного засобу лише в певних межах. Так, у Росії срібні монети достоїнством від 25 коп. до 1 руб. приймали як платіжний засіб лише на суму 25 руб. при здійсненні кожного платежу, а мідні – лише на суму до 3 руб. В Україні карбування та застосування білонних монет частково почало здійснюватися з впровадженням гривні.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.