Демонетизація

Демонетизація – поступова втрата благородними металами функцій грошей скорочення їх використання через розширення використання кредитно-паперових грошей. Основними причинами демонетизації є посилення суспільного характеру виробництва, зокрема спеціалізації та кооперування виробництва, а отже, розширення обсягів внутрішнього ринку масштабів товарно-грошових відносин, з одного боку, та неспроможність благородних металів (золота і срібла) внаслідок скорочення обсягів їх видобування, промислового використання тощо забезпечити реалізацію товарів і послуг, тобто відтворення суспільного капіталу – з іншого. Крім того, обіг повноцінних грошей спричиняв значне зростання витрат обігу, перешкоджав використанню інфляції як методу збагачення монополій і державного регулювання економіки, стримував економічну експансію американських монополій, поглиблював фінансові та економічні кризи тощо.

 

Процес демонетизації почався ще до Першої світової війни, його основними етапами була поступова заміна одних форм золотого монометалізму іншими (золотомонетного стандарту – золотозлитковим, а відтак – золотодевізним, золотодоларовим та його краху (див. Валютна система). Процес демонетизації ще не завершився, про що свідчить зберігання центральними банками золила, його тезаврація, наявність опосередкованого зв'язку кредитних грошей із золотом та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.