«Гомо економікус»

«Гомо економікус» (лат. homo ekonomikus – людина економічна) – 1) людина з високою економічною інтуїцією і знаннями, яка приймає оптимальні варіанти економічних рішень, 2) людина яка прагне до безмежного збагачення.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.