Дізажио

Дізажио – (іт. disaggio – утруднення) – 1) різниця між номінальною ціною цінних паперів та їх ринковим курсом, що знизився, виражена у відсотках, 2) зниження порівняно з номіналом біржового курсу цінних паперів, 3) від'ємна різниця між ціною наявного товару та ціною за терміновою угодою.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.