Ділинг

Ділинг – 1) приміщення, в якому ділери здійснюють угоди з різними цінностями за допомогою сучасних видів зв'язку, 2) операції, які здійснюють ділери.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.