Деіндустріалізація

Деіндустріалізація – 1) істотне зниження ролі обробної промисловості в народному господарстві країни, внаслідок чого промисловість стає неконкурентоспроможною, 2) докорінна зміна у співвідношенні сфер матеріального і нематеріального виробництва внаслідок глибокої структурної перебудови в економіці, що зумовлює домінуючу роль сфери послуг або фінансово-кредитної сфери, 3) процес перетворення індустріальне розвинутих країн на аграрно-індустріальні або аграрні через деградацію економічної системи.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.