Ділова репутація фірми

Ділова репутація фірми – оцінка фірми її суміжниками, підприємцями, споживачами, що характеризуються якісними та кількісними показниками. До кількісних показників належать рентабельність виробництва, норма прибутку тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.