Диспонент

Диспонент (лат. disponense – той, що розміщує, розподіляє) – 1) особа, уповноважена фірмою вести її справи, розпоряджатися засобами, майном фірми, 2) фізична або юридична особа, яка має вільні суми на банківських рахунках, але не в самому банку, а в його комісіонерів або кореспондентів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.