Дилер

Дилер – (англ. dealer – торговець) – член фондової, валютної, товарної біржі (особа або фірма), який здійснює посередницькі торгові операції (купівлю-продаж цінних паперів, коштовних металів, валюти, товарів) від власного імені і за власний рахунок. Ділер може укладати угоди з клієнтами, брокерами, іншими ділерами. Ділер багатьох фондових бірж має право здійснювати брокерські операції. Прибуток ділеру формується як різниця курсів продавця та покупця, а також цінних паперів і валют у часі. В системі товарних бірж ділер посідає найближче до покупця місце і тому може виконувати доручення продавців щодо збору інформації про ринок, реклами, технічного обслуговування продукції(інжинірингові операції) інститут ділерства, як і біржових послуг, в Україні в 90-х XX ст. лише почав формуватися, об'єктом ділерських операцій є насамперед валюта й товари масового попиту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.