Етатизм

Етатизм – активна участь держави в розвитку економічної системи, концепція, згідно з якою держава проголошується головним і визначальним чинником соціально-економічного розвитку країни або декількох країн. З економічного боку, етатизм передбачає абсолютне домінування державної власності (на засоби виробництва, частку одержавленого національного доходу, фінансово-кредитних інститутів, інтелектуальної власності та інші об'єкти). До етатизму наближалася економіка колишнього СРСР (92% власності на засоби виробництва належало державі), деяких країн Східної Європи, Китаю, а також Німеччини під час Другої світової війни. Найповніше ідеологія етатизму відображена у працях Леніна, який розглядав народне господарство країни в період побудови соціалізму як єдину державну фабрику. Водночас у пізніх працях він віддавав належну роль кооперації в сільському господарстві, загалом колективним формам власності.

Етатистську модель розвитку економіки в наступному тисячолітті прогнозують американські економісти Б. Беквіт та Р. Хейлброннер. На думку Б. Веквіта, держава в 2200 у США володітиме 90% всієї реальної власності. На основі майже тотально одержавленої власності домінує централізоване управління економікою з єдиного центру. Етатизм і тотальна приватна власність – крайні антиподи в розвитку економічної системи, які гальмують рушійні сили соціально-економічного прогресу (плюралізм форм власності, конкуренцію, оптимальне поєднання економічних та адміністративних важелів регулювання економіки, з одного боку, державних та ринкових – з іншого). В економіці розвинутих країн світу діє закон її одержавлення (див. Закон одержавлення економіки), який не передбачає запровадження етатистської моделі народного господарства, оскільки державна власність не повністю, а діалектично заперечує попередні форми власності. Крім того, державну форму власності поступово переростає інтегрована власність, якій значно меншою мірою властиві етатистські тенденції. Водночас такі тенденції можуть посилюватися в періоди загострення глобальних проблем людства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.