Закрита застава

Закрита застава – ситуація за якої активи компанії вже заставлено і випуск нових застав облігацій неможливий. За таких умов компанія може випустити беззаставні облігації, але тільки у разі її фінансової стабільності та високої репутації.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.