Комівояжер

Комівояжер – роз'їзний представник великої торговельної фірми, який пропонує покупцям товари, демонструючи наявні зразки. Комівояжер здійснює торгове представництво на основі термінових і безтермінових трудових угод.

Функції комівояжеру:

  • забезпечення збуту товарів підприємства на певній території (вона переважно не збігається з місцем розташування підприємства),
  • розміщення замовлень на продукцію і формування кола покупців (при цьому він, як правило, не уповноважений укладати угоди.

За свою діяльність комівояжер отримує або заробітну плату, або винагороду, яку розраховують як відсоток від суми розміщених замовлень, або можливе поєднання обох форм оплати.

На відміну від агентів, комісіонерів, ділерів, комівояжер не може бути ні самостійною юридичною одиницею, ні комерсантом. Він не підлягає торговій реєстрації. Комівояжер в європейських країнах, зокрема у Франції, здебільшого представляють фірми, товари яких такі малогабаритні, що вміщуються у ручному багажі (кондитерські, тютюнові вироби, ліки та ін.).

В Україні у 90-х XX ст. з появою відповідного товарного ринку і проблемою збуту товару поширювалося комівояжерство, як і в розвинутих країнах світу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.