Капітальний ремонт

Капітальний ремонт – різновид будівельної продукції у формі виробничих послуг (робіт). Капітальний ремонт полягає у відтворенні основних засобів виробництва внаслідок ґрунтовного ремонту (повної заміни зношених деталей, вузлів, частин машин будівель і споруд). Капітальний ремонт здійснюється за кошти відповідних фондів (ремонтного, амортизаційного та ін.), які створюються за рахунок собівартості продукції (робіт). Капітальний ремонт призначений для підтримання основних фондів у робочому стані через періодичну (більш як через рік) реабілітацію їх техніко-економічних властивостей. Як правило, капітальний ремонт передбачає розбирання об'єкта, заміну або відновлення всіх зношених деталей, вузлів, конструкцій. Водночас з капітальний ремонт здійснюється модернізація основних фондів, тобто поліпшення споживчих якостей об'єктів, які ремонтують. У бюджетних організаціях кошти для капітального ремонту передбачені щорічними кошторисами витрат.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.