Кадастр

Кадастр (фр. cadastre – лист, реєстр) – систематизоване офіційне зведення основних відомостей про економічні ресурси країни, їх розміщення, обсяги, якісні характеристики, що передбачають оцінку вартості та дохідності. Розрізняють кадастри земельний, водний, окремих промислів. Дані кадастри використовують для встановлення плати за користування природними ресурсами, оцінки вартості об'єктів у разі їх оренди, застави, купівлі-продажу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.