Капіталоємність (фондомісткість)

Капіталоємність (фондомісткість) – показник, який характеризує обсяги основного капіталу або основних фондів для випуску продукції, послуг (вартістю 1 дол., грн. та ін.) і визначається діленням вартості основних фондів на обсяг продукції у грошовому вираженні, випущеної за рік. Так, якщо вартість основних засобів підприємства оцінюється в 4 млн. грн. і воно випускає продукцію вартістю 2 млн. грн. за рік, то капіталомісткість продукції дорівнює 2 грн.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.