Котирування

Котирування (фр. мітити, нумерувати) – встановлення курсу цінних паперів, іноземних валют і цін товарів на біржах відповідно до чинних законодавчих норм, правил і практики. Котирування здійснюється, як правило, котирувальним комітетом (комісією) товарної, фондової або валютної біржі й публікується у біржових бюлетенях оптових цін товарів, курсів цінних паперів і курсів валют. Котирування можуть здійснювати великі компанії та банки.

Повне котирування передбачає встановлення цін продавцями і покупцями. Розрізняють такі види котирування:

  • котирування акцій – встановлення ринкової ціни акцій на фондовій біржі;
  • котирування валюти – встановлення ринкового валютного курсу або курсу, що визначається центральним банком і нормативно-правовими актами уряду країни;
  • котирування курсів – офіційна реєстрація на певний період курсу іноземної валюти або цінних паперів на підставі ринкових курсів;
  • котирування облігацій – встановлення курсової ціни облігацій, що продаються і купуються на фондовій біржі;
  • котирування офіційне – єдиний курс (ціна) валюти і цінних паперів на певний час, що повідомляється засобами інформації поза біржею і використовується для позабіржових розрахунків;
  • котирування тверде — котирування окремих видів цінних паперів, яке здійснюється поза біржею найвпливовішими учасниками біржового ринку і використовується ними для укладання строкових угод;
  • котирування товарне – ціни біржових товарів, що реєструються і публікуються котирувальною комісією біржі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.