Ліквідант

Ліквідант – кредитор, який пред’являє вимогу до підприємця або підприємства та компанії, що припинили свою діяльність.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.