Ч

Чиста (досконала) конкуренція

Чиста (досконала) конкуренція – економічне суперництво між субєктами економічних процесів, за якого жоден з них (компанія, підприємець, споживач, працівник та ін.) не може впливати на загальну ситуацію на ринку або цей вплив є таким незначним, що ним можна знехтувати.

Чисте інкасо

Чисте інкасо – інкасо фінансових документів без супроводжування їх комерційними документами.