Ш

Шаховий баланс

Шаховий баланс – система показників, які характеризують різні процеси, пов'язані балансовим зв'язком. Шаховий баланс складають у вигляді шахової балансової таблиці. Використовується для відображення властивостей об'єктів, де має місце баланс надходження й розподілу матеріальних цінностей, вартості, кількості інформації з лінійними характеристиками залежності між ними.

Шаховий баланс – важливий інструмент моделювання галузевої структури економіки держави, окремих територіальних виробничих комплексів, основа для складання міжгалузевого балансу. У шахових балансових таблицях по вертикалі зазначають переважно матеріальні витрати на виробництво продукції окремих галузей господарювання й елементи продукції цих галузей, а по горизонталі – кількість продукції, переданої з однієї галузі в іншу на виробництво, інші потреби, а також кінцеве споживання продукції галузі. В шаховому балансі відображають вартість продукції кожної галузі й структуру розподілу цієї продукції в народному господарстві. Він дає змогу вивчати не лише галузеву структуру суспільного продукту, а й кінцевий продукт.