Створення системи гарантування депозитів

В останні роки в Україні розробляється проект закону «Про гарантування вкладів фізичних осіб». Цілі створення системи гарантування (страхування) депозитів: захист економічних інтересів вкладників банків; підтримка стабільності банківської системи; стимулювання заощаджень, необхідних для інвестицій у реальний сектор економіки. У світовій практиці діють дві системи гарантування депозитів:

  • американська система (державна система, використовує різні засоби вирішення проблемних ситуацій у банківській сфері, виконує наглядові функції, фінансове підтримується державою, більшість банків країни є учасниками цієї системи);
  • німецька система (недержавна система, характерна обмеженістю або відсутністю формування страхового фонду, діє за принципом добровільної участі банків у системі).

У країнах Європейської співдружності реалізується програма запровадження уніфікованих засобів гарантування депозитів. Директивою ЄС від 30 травня 1994 р. «Про програму гарантування депозитів» передбачені такі положення:

  • кожна країна, яка є членом ЄС, повинна мати одну або декілька програм гарантування депозитів;
  • участь у програмі гарантування депозитів є обов'язковою для всіх кредитних інститутів;
  • кредитні інститути, які не є членами програми гарантування депозитів, не мають права приймати депозити;
  • програма гарантування депозитів вступає в дію, коли депозити стають недоступними.

В Україні банки до прийняття закону про страхування (гарантування) депозитів зобов'язані по депозитах фізичних осіб (у розмірі 15 %) створювати обов'язкові резерви шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики з подальшим їх блокуванням у Депозитарії НБУ.