Основні характеристики міжбанківських розрахунків на основі СЕП

СЕП – централізована система міжбанківських розрахунків типу «брутто», що є власністю НБУ.

СЕП працює без надання Національним банком кредиту овердрафту, тобто платежі здійснюються в межах залишків коштів на коррахунках комерційних банків.

СЕП забезпечує розрахунки між банківськими установами в національній валюті України і в найбільш уживаних іноземних валютах.

СЕП базується на повністю безпаперовій технології. Основним режимом роботи є обмін електронними платіжними документами та службовими повідомленнями за допомогою засобів електронної пошти НБУ.

Ініціатива проведення трансакцій у СЕП належить банку, який дебетує власний рахунок. Виходячи з цього, основним типом платіжних документів, що використовується в розрахунках, є кредитові документи, тобто платіжні доручення. Платіжні трансакції в СЕП є безвідкличними. СЕП заснована на пакетному способі передачі інформації. Послуги системи електронних міжбанківських розрахунків платні. Основні кількісні показники СЕП за станом на середину 1997 р.:

  • навантаження СЕП – 250-350 тисяч платіжних документів упродовж дня;
  • кількість банківських установ-абонентів – приблизно 2450;
  • термін проходження платіжних документів від платника до одержувача – від 10 хвилин до 2 годин; - суми платежів необмежені. Доларовий еквівалент суми платежів - від 0,1 долара до 100 млн. доларів; – кошти обертаються в системі від 3 до 7 разів на день.

Основні тенденції, що притаманні діючій системі міжбанківських розрахунків:

  • концентрація грошових коштів на консолідованих коррахунках головних банків (юридичних осіб); - проведення більш жорсткої політики головного банку щодо своїх філій у сфері міжбанківських розрахунків;
  • централізація обробки платіжних документів у ЦРП НБУ та розрахункових центрах великих комерційних банків; - поступове збільшення кількості й обсягів платіжних трансакцій. У перспективі прогнозується впровадження системи термінових переказів крупними сумами в реальному часі, яка вже широко використовується в країнах з розвинутою ринковою економікою.