Задачі та функції центрального банку

Основою діяльності центрального банку в кожній країні є чітке визначення у законодавчому порядку задач і функцій цього важливого органу державного регулювання економіки. У більшості розвинутих країн діяльність центрального банку спрямована на розв'язання трьох основних задач:

  • забезпечення сталості національної грошової одиниці;
  • забезпечення надійності грошово-кредитної системи країни;
  • забезпечення ефективного функціонування платіжної системи країни.

Важливим фактором досягнення монетарної стабільності є незалежність центрального банку від уряду в проведенні грошово-кредитної політики, з одного боку, і узгодженість дій цих органів державного управління, – з другого.

Критерії незалежності ЦБ:

  1. Підзвітність ЦБ.
  2. Самостійність ЦБ.
  3. Взаємовідносини з урядом.
  4. Визначення в Законі функцій.