Форми міжнародної торгівлі за специфікою предмета торгівлі

За специфікою предмета торгівлі можна виокремити такі форми міжнародного торговельного обміну:

  • торгівля сировинними товарами;
  • торгівля промисловими товарами, машинами та обладнанням, у т.ч. товарами широкого вжитку та машинно-технічною продукцією (готовою, в розібраному вигляді, комплектним обладнанням);
  • торгівля продукцією інтелектуальної праці, в т.ч. патентами і ліцензіями та інжиніринговими послугами;
  • торгівля послугами.

По кожній з названих форм міжнародної торгівлі існує група країн, для яких експорт цих товарів є пріоритетним. При цьому основними категоріями експорту є статті, на які припадає понад 50% загального обсягу експорту товарів і послуг даної категорії.