Процес виконання міжнародного комерційного контракту

Згідно з практикою ділового обігу виконання міжнародного комерційного контракту (МКК) не завжди зводиться до вчинення однієї (разової) дії, як це відбувається, наприклад, при купівлі-продажу товарів в універсамі. У більшості випадків виконання МКК являє собою процес, тобто певну систему послідовних дій.

Процес виконання МКК можна поділити на дві стадії: матеріальну та техніко-юридичну.

Матеріальна стадія виконання МКК:

Строк виконання контракту – узгоджені сторонами та передбачені в контракті періоди, протягом яких сторони повинні виконати свої зобов'язання перед партнерами; юридичний факт, з якими закон пов'язує певні юридичні наслідки.

Імперативні строки – строки, які не можуть бути змінені за угодою сторін.

Диспозитивні строки – передбачені законодавством, але можуть бути змінені за угодою сторін.

Визначені строки – вказуються їх початок і кінець, точний розмір, який-небудь момент і т. д.

Невизначені строки – вказуються наближені координати для визначення строку: «розумний строк» (своєчасно) і т.д.

Якщо в контракті передбачена фіксована дата його виконання, то зобов'язання підлягає реалізації у цей день.

Закінчення періоду виконання контракту встановлюється по-різному для різних видів строків. Так, якщо строк визначений у роках, то він закінчується у відповідний місяць та число останнього року строку. Якщо строк визначений у місяцях, то він закінчується у відповідне число останнього місяця строку. У тому випадку, коли відповідний місяць не має означеного числа, строк закінчується в останній день місяця. При строку в півмісяця закінчується на п'ятнадцятий день.

Приклад. А пропонує В надати йому консультативні послуги щодо закупівлі машин та устаткування. Узгоджено, що експерти А зустрінуться з В «в червні». У принципі обов'язок оголосити фіксовану дату зустрічі в червні належить А. Однак обставини можуть залишити право вибору дати зустрічі і за В.

При визначенні строку тижнями він закінчується у відповідний день останнього тижня строку. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день. Дії повинні бути виконані до 24-ї години останнього дня строку. Проте коли дії повинні бути завершені в компанії, то строк виконання контракту завершиться в той час, коли згідно з правилами денної компанії завершуються операції такого роду.

У деяких МКК виконання визначається спеціальними термінами «розумний строк» і т.д. або ж взагалі сторони не встановлюють строків виконання зобов'язань чи формулюють їх нечітко.

Приклад. А – будівельна компанія, підрядник. Йому потрібне спеціальне устаткування для продовження робіт на будівельному майданчику. А зв'язується з В іншим будівельним підрядником по телефону на предмет поставки визначеного устаткування. В погоджується поставити А дане устаткування. Сторони не домовились про строк виконання зобов'язання. За таких обставин виконання повинно бути здійснено «у розумний строк».

Оскільки роботи на будівельному майданчику зупинені через труднощі, А терміново потрібне устаткування для продовження вказаних робіт, то в цьому випадку «в розумний строк» означає, що виконання зобов'язання В повинно бути здійснено безвідкладно.

Якщо ж МКК регламентується нормами зарубіжного права, слід мати на увазі, що останні можуть відрізнятися від норм українського права. І в цих випадках слід уточнити строки виконання зобов'язань, якщо вони не точно сформульовані у контракті. «Розумність» або ж «нерозумність» строку виконання зобов'язань у разі виникнення спору визначатиме суд.