Характеристика міжнародного комерційного кредиту

У сучасній правовій вітчизняній і зарубіжній літературі, в чинному законодавстві та на практиці існує кілька юридичних термінів для визначення поняття контракту. Так, вживаються такі з них: договір, угода, пакт, конвенція, контракт.

Міжнародний комерційний контракт (МКК) – це правова форма, що відображає МКО; договір (угода, пакт, конвенція) між двома або кількома контрагентами, які знаходяться в різних країнах, про обмін товарами, послугами та результатами творчої діяльності.

Міжнародний характер контракту національні законодавства, міжнародні документи визначають різними способами: від посилання на місце знаходження контрагента чи перебування партнерів у різних країнах до використання узагальнених критеріїв, таких як контракт, який відображає інтереси міжнародної торгівлі.

Довідково: Міжнародним визнається контракт для партнерів, які знаходяться в різних країнах, але:

  • якщо контрагенти різної національної (державної) належності знаходяться на території однієї держави (наприклад, філії компаній різних країн), контракт не визнається міжнародним;
  • якщо контрагенти однієї державної належності, але знаходяться на території різних країн, то контракт визнається міжнародним.

Таке тлумачення міжнародного контракту визначене в Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень, 1980 р.) та у новій Гаазькій Конвенції про право, яке застосовується в договорах міжнародної купівлі-продажу (Гаага, 1985 р.).

Поняття «комерційні контракти» повинно розумітися, по можливості, ширше з тим, щоб включити не тільки підприємницькі договори про поставки чи обмін товарами і послугами, але також й інші типи економічних договорів, таких як інвестиційні, контракти про надання проф. послуг і т.д.

Усе вищезгадане визначає основні ознаки міжнародного комерційного контракту, а саме:

  • контрагенти знаходяться в різних країнах;
  • товар перетинає кордон, якщо це матеріальний об'єкт (виняток – реекспортна операція, коли товар не завозиться в країну реекспорту);
  • розрахунки в іноземній валюті (виняток – товарообмінні операції);
  • комерційний характер.

Згідно з теорією договору контракт – це узгодження волі двох або кількох суб'єктів з метою виникнення, зміни або зупинення відповідних обов'язкових відносин (обов'язків). Звідси – правове визначення МКК. Міжнародний комерційний контракт – узгодження волі, досягнуте в ході переговорів контрагентами МКО про основні умови взаємних обов'язків.

МКК виконує такі функції:

  • юридичне закріплює відносини між партнерами, надаючи їм характер обов'язків, виконання яких захищене законом;
  • визначає порядок, способи і послідовність здійснення дій партнерами;
  • передбачає способи забезпечення обов'язків.