Способи забезпечення виконання зобов'язань за контрактом

Загальновідомі такі способи забезпечення виконання зобов'язань:

  • неустойка;
  • завдаток;
  • застава;
  • поручительство;
  • банківська гарантія;
  • резервування права власності.

Неустойка – визначена в контракті чи в законі грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань. Види неустойки:

  • за законодавчим регламентуванням – законна, контрактна;
  • за відшкодуванням збитків – залікова, виключна, штрафна, альтернативна.

Залікова неустойка – кредитор має право вимагати від боржника крім сплати неустойки, відшкодування збитків, але лише тієї частини, що непокрита сумою неустойки.

Виключна неустойка – кредитор має право отримати з боржника тільки суму неустойки.

Штрафна неустойка – кредитор має право отримати з боржника всю суму неустойки та повне відшкодування збитків.

Альтернативна неустойка – кредитор має право на свій вибір отримати або суму неустойки, або відшкодування збитків.

Завдаток – це грошова сума, що видається одним з контрагентів у рахунок майбутніх платежів за контрактом іншому контрагенту як доказ укладення контракту та забезпечення його виконання.

Застава – відокремлення боржником конкретного майна, яке переходить у володіння кредитора, для забезпечення першочергового задоволення його можливих вимог.

Поручительство – це зобов'язання поручника відповідати перед кредитором за виконання контракту боржником при його невиконанні чи неналежному виконанні.

Банківська гарантія – це письмове зобов'язання банку (іншої фінансової установи), яке видається на прохання принципала сплатити кредитору принципала згідно з умовами гарантії грошову суму по надходженню письмової вимоги кредитора принципала про її сплату.

Резервування права власності – у контракті робиться застереження про збереження за продавцем права власності на проданий товар до того моменту, поки покупець не здійснить останній платіж згідно з контрактом (у випадках продажу товарів у кредит).