Місце виконання міжнародного комерційного контракту

Зобов'язання виконуються в місці, яке визначене контрактом або ж законом. Якщо місце виконання контракту не визначено контрактом і його неможливо визначити з суті зобов'язання чи звичаїв ділового обігу, то згідно з українським законодавством:

  • зобов'язання з передачі об'єкта нерухомості виконуються в місці знаходження названого об'єкта;
  • зобов'язання з передачі товару або іншого майна, за необхідністю його перевезення, виконується в місці здачі товару першому перевізнику для передачі його кредитору;
  • зобов'язання підприємця передати товар або інше майно у місце виготовлення або зберігання товару виконується, якщо це місце відоме стороні, що купує товар;
  • грошові зобов'язання виконуються в місці проживання кредитора у момент виникнення зобов'язань, а якщо кредитором є юридична особа – в місці його знаходження в момент виникнення зобов'язань. Якщо кредитор до моменту виникнення зобов'язань змінив місце проживання або знаходження і сповістив про це боржника, місцем виконання зобов'язання повинно стати нове місце проживання чи знаходження кредитора з віднесенням на рахунок останнього всіх затрат, зв'язаних зі зміною місця виконання;
  • всі інші зобов'язання мають бути виконані за місцем знаходження тієї сторони, що приймає виконання зобов'язання.

Приклади.

1. Компанія А укладає угоду зі школою В на предмет проведення курсу занять з інтенсивного вивчення англійської мови для групи інженерів компанії А Якщо інше не визначено в контракті, лекції повинні проходити в місці, де знаходиться школа В.

2. Обставини ті самі, що й у прикладі 1. Школа В посилає свій рахунок А. Вартість лекцій повинна, як правило, оплачуватися в місці, де знаходиться В.

3. Кожний рік 5 листопада А сплачує роялті В в місці знаходження його підприємства. В переїздить в іншу країну, куди оплата надходять через деякий час (наприклад, 1 місяць). Раніше А давав своєму банку вказівку про переказ грошей 15 жовтня. В нових умовах така вказівка повинна бути віддана найпізніше до кінця вересня, якщо А хоче запобігти простроченню платежу. В зобов'язаний поінформувати А про нове місце знаходження його комерційного підприємства в строк, достатній для необхідних дій зі сторони А, які він повинен здійснити для платежу на В також відносяться додаткові затрати.