Сутність міжнародних комерційних операцій

Міжнародна комерційна операція (МКО) – це дії, спрямовані на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами і результатами творчої діяльності між двома або кількома контрагентами різної національної належності.

Об'єкти МКО – процеси обміну товарами, послугами і результатами творчої діяльності. Вони визначають види МКО, які залежать від критерію систематизації. Класифікація МКО по об'єктах торгівлі розглядатиметься нижче.

Суб'єкти МКО – це учасники, тобто сторони, які перебувають у договірних відносинах з купівлі-продажу товарів, послуг і результатів творчої діяльності і мають право здійснення комерційної діяльності.

Міжнародна практика проведення комерційних операцій передбачає здійснення визначених видів діяльності, що складаються з етапів, на кожному з яких вирішуються конкретні завдання і виконуються формальності, пов'язані з підготовкою, оформленням, пересилкою та обробкою документів, необхідних для забезпечення виконання операції.

Слід визнати, що перший (підготовчий) етап – це суто маркетингові заходи, які не є предметом даного курсу. Сам контракт (договір, угода) з'являється на другому (організаційному) етапі, Де він укладається. І нарешті, на третьому (виконавчому) етапі контракт стає головним документом для завершення МКО, який регулює взаємовідносини між контрагентами.