Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільському господарстві

Підстава дисциплінарної відповідальності – дисциплінарний проступок.

Дисциплінарне стягнення застосовується органом, якому надано право приймати на роботу або обирати чи затверджувати на посаду, наприклад, правління, загальні збори.

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільненні лише тільки тим органом, який їх обрав.

При притягненні до дисциплінарної відповідальності необхідно враховувати:

  • небезпечність проступку;
  • обставини при яких він скоєний;
  • особу порушника;
  • його трудову діяльність і відношення до праці.

Перед тим, як розглянути питання по накладення стягнення від порушника необхідно одержати письмове пояснення.

За кожний дисциплінарний проступок до сільськогосподарського працівника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Застосовується дисциплінарне стягнення не пізніше одного місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку. При цьому не враховується час відсутності працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатності або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівнику під розписку. Якщо працівник від підпису відмовляється – складається відповідний акт.

Відповідно до Статуту і Правил Внутрішнього трудового розпорядку члени сільськогосподарських кооперативних підприємств можуть притягатися до відповідальності правлінням або загальними зборами чи зборами уповноважених.

Кожний випадок скоєння сільськогосподарським працівником правопорушення повинен обговорюватися зборами або радою виробничого підрозділу і вносити пропозиції до правління підприємства.

Якщо дисциплінарний проступок має наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди підприємству, то правопорушник наряду із дисциплінарною відповідальністю повинен відшкодовувати заподіяну підприємству майнову шкоду.

Якщо протягом року на працівника не буде покладено нового дисциплінарного стягнення, він буде вважатися таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

За заявою притягнутого до відповідальності і клопотанням зборів або ради виробничого підрозділу стягнення може бути знято до закінчення річного терміну, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і проявив себе як сумлінний працівник.