Кримінальна відповідальність за порушення аграрного законодавства

Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним кодексом (КК) України і настає лише за суспільно небезпечне винне діяння (дію або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.

Особливістю кримінальної відповідальності, в тому числі кримінальної відповідальності за аграрні злочини, є те, що суспільна небезпечність діяння, його караність і кримінально-правові наслідки можуть бути визначені лише кримінальним законом. Притягти особу до кримінальної відповідальності можна лише за наявності вини в її діянні і настанні відповідних наслідків. На відміну від КпАП, КК не систематизує злочини, вчинені в аграрній сфері, в окремий розділ. Власне, останні містяться у різних розділах Кодексу, окремі з них можуть і не мати аграрного спрямування. Так, розділ VI Особливої частини КК «Злочини проти власності» було доповнено ст. 197-1, яка передбачає відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Розділом VII «Злочини у сфері господарської діяльності» як таких аграрних злочинів не передбачено, однак фіктивне підприємництво (ст. 205) може мати місце й у сфері сільського господарства.

Найбільше злочинів в сфері земельно-аграрних відносин передбачено у розділі VIII «Злочини проти довкілля». Зокрема, кримінальна відповідальність настає за такі злочини, як забруднення або псування земель (ст. 239), порушення законодавства про захист рослин (ст. 247); безгосподарське використання земель (ст. 254).