Ринкова кон’юнктура

Покращання економічної кон’юнктури звичайно досягають декількома способами:

  • регулюванням масштабів інвестицій;
  • зміною умов і масштабів державних замовлень;
  • переглядом рівня податкових і відсоткових ставок;
  • регулюванням величини грошових заощаджень населення.

Економічна кон’юнктура завжди привертала увагу учасників ринкової економіки, оскільки безпосередньо мала вплив на результати їх комерційної діяльності. Сьогодні практично немає такого підприємства або локального ринку, які б не вивчалися з метою прогнозу змін ринкової кон’юнктури (це складає одну із задач маркетингу). Науковий аналіз економічної кон’юнктури здатний запобігти багато негативних тенденцій і створює обов’язковий елемент механізму регулювання ринкової економіки.

Джерела:

  1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
  2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
  3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
  4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
  5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.