Безтарифна система оплати праці

Стаття 97 КЗоТ передбачає разом з почасовою і відрядною застосування інших систем оплати праці, а також оплату за наслідками індивідуальних і колективних робіт. В останнє десятиріччя разом з формами і системами оплати праці, заснованими на застосуванні тарифних ставок (окладів) і розцінок, отримала розповсюдження безтарифна система.

Проте, незважаючи на це, слід звернути увагу, що статтею 96 КЗоТ встановлено, що тарифна система є основою організації оплати праці, тому якщо на підприємстві використовується безтарифна система оплати праці, то в колективному договорі необхідно відобразити принципи визначення кваліфікаційних рівнів і оцінки трудового внеску працівника.

Безтарифна система оплати праці характеризується:

  • тісним зв'язком рівня оплати праці працівника з фундацією заробітної платні, що нараховується за колективними результатами роботи;
  • присвоєння кожному працівнику постійних (щодо постійних) коефіцієнтів, що комплексно характеризують його кваліфікаційний рівень і визначають в основному його трудовий внесок в загальні результати праці за даними про попередню трудову діяльність працівника або групи працівників;
  • присвоєння кожному працівнику коефіцієнтів трудової участі (КТУ) в поточних результатах діяльності, доповнюючих оцінку його кваліфікаційного рівня (на основі базового КТУ, як в бригадних системах розподілу заробітку).

Джерело – глава з навчального посібника:

Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / В.М. Гончаров, Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха та ін.. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2007. – 284 с.