Поняття віртуального підприємства

Віртуальне підприємство (ВП) – це співтовариство територіально роз'єднаних фірм чи співробітників, що обмінюються продуктами своєї праці і спілкуються винятково електронними засобами при мінімальному або цілком відсутньому особистому контакті. За сутністю віртуальне підприємство – це нова форма економічної організації. Воно являє собою групу економічних суб'єктів, що об'єднують свої сили для надання певної послуги, яка традиційно надавалася одним підприємством. Така можливість, у кінцевому результаті, серйозно впливає на стратегії розвитку як усієї економіки, так і окремих підприємств.

Віртуальні підприємства класифікують:

 1. За тривалістю:
  • одинарний бізнес;
  • довгостроковий альянс.
 2. За топологією:
  • динамічна структура;
  • фіксована структура.
 3. За участю:
  • одинарна;
  • багаторазова.
 4. За координацією:
  • подібна „зірці”;
  • демократичний альянс;
  • федерація.
 5. За видимістю:
  • одиночний рівень;
  • мультирівень.

Функціональні можливості віртуального підприємства:

 1. Основні функціональні можливості щодо обробки інформації:
  • обмін бізнесовою (наприклад, замовленнями) і технічною інформацією (наприклад, звітами про якість моделей товарів);
  • розподіл інформації: каталоги, ринкова інформація, профілі компанії тощо;
  • розповсюдження інформації: пропозиції для тендерів, новини і т. д.;
  • безпека та аутентифікація інформації, обмін якою здійснюється;
  • перегляд (наприклад, статусу замовлення) і механізми повідомлення;
  • обробка на основі стандартів (ЕDІFАСТ, SТЕР).
 2. Функціональні можливості щодо матеріалів:
  • логістика;
  • управління матеріальними потоками;
  • прогнозування;
  • обробка інформації, характерної для матеріальних потоків (наприклад, зчитування штрих-кодів).
 3. Креативні та конфігураційні функціональні можливості:
  • пошук і вибір партнерів;
  • переговори та управління контрактами;
  • ролі і призначення відповідальності;
  • визначення потоку робіт (workflow).
 4. Нові послуги, що виникають:
  • підтримка електронної комерції: електронні каталоги, «активні» ринкові інструментальні засоби, безпечні механізми здійснення платежів тощо;
  • довідники постачальників продуктів/послуг;
  • спеціалізовані послуги-поради.
 5. Координаційні функціональні можливості:
  • локальна координація (підтримка workflow у кожному вузлі);
  • глобальна координація віртуального підприємства: розподілене управління ресурсами, розподілене планування тощо;
  • партнерський інжиніринг.

Джерело:
Навчально-методичний комплекс з курсу «Електронна комерція» (для студ. напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» IV курсу денної та заочної форми навч.) / Укл.: О.В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 120 с.