Агрегат

Агрегат – 1) результат укрупнення (агрегування) інформації; 2) показник, що характеризує сумарну економічну діяльність господарюючих суб'єктів суспільства. Узагальнення таких показників на макроекономічному рівні здійснюють складанням балансових підсумків і одержують зведені статистичні характеристики загального стану економіки, що відображаються в системі національних рахунків. До цих показників належать валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт та ін.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.