Грошові агрегати

Грошові агрегати – види грошей і грошових засобів, елементи структури грошової маси, які різняться ступенем ліквідності (можливістю швидкого перетворення на готівку). Структура грошової маси, питома вага в ній різних грошових агрегатів залежать від рівня розвитку економіки, зокрема грошової, банківської та кредитної систем, від обґрунтованої грошово-кредитної політики.

У найрозвинутіших країнах світу найчастіше використовують агрегат М1 (готівкові гроші — металеві й паперові гроші, трансакційні депозити – вклади фізичних та юридичних осіб у комерційних банках та ощадних установах, кошти з яких передаються іншим особам у формі чеків та електронних грошових переказів відповідно до комерційних угод і які не приносять відсотків. Гроші грошового агрегату М1 виконують функцію міри вартості (частково), засобу обігу та засобу платежу. У США до них відносять готівку, дорожні чеки, депозити до запитання та інші депозити, в т. ч. рахунки NOW, в Україні – гроші поза банками та кошти на рахунках і поточних депозитах), М2 (високоліквідні фінансові активи, що не функціонують як засіб обігу і використовуються насамперед як засіб накопичення. Гроші грошового агрегату М3, крім названих вище функцій, частково виконують функцію нагромадження. У США – це грошові форми агрегату М1, та строкові ощадні рахунки в комерційних банках і ощадних установах середньотермінові строкові вклади в сумі понад 100 тис. дол., в Україні – грошовий агрегат М1 та строкові депозити й валютні заощадження), М3 (великі довготермінові вклади, депозитні сертифікати, грошові форми агрегату М2 тощо. В Україні – це грошовий агрегат М3 та кошти клієнтів у трастових операціях банків), L (у США – грошові форми агрегату М3 – банківські акцепти, векселі державної скарбниці, деякі види цінних паперів та інші форми грошових активів). З 1959 по 1995 грошовий агрегат М1 збільшився у США зі 140 млрд. дол. до 1,123 трлн. дол., грошовий агрегат М3 – з 297,8 млрд. дол. до 3,8 трлн. дол., грошовий агрегат М3 – з 299,8 млрд. дол. до 1,6 трлн. дол., L – з 388,6 млрд. дол. до 5,2839 трлн. дол. В Японії та Німеччині для визначення грошової маси використовують три грошові агрегати, а в Англії та Франції – лише два.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.