Авторське свідоцтво

Авторське свідоцтво – форма охорони авторського права, документ, який засвідчує наявність такого права на винахід або передачу його державі. Якщо автор винаходу має виняткове право на винахід, йому видають патент.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.