Артіль

Артіль – добровільне об'єднання осіб на основі усуспільнених засобів виробництва з метою спільного виконання робіт, колективного ведення господарства. Усуспільнення засобів виробництва здійснюється через сплату вступних внесків, внесення паїв тощо. Власність артіля, крім пайових фондів є неподільною.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.