Безмитний ввіз

Безмитний ввіз – ввезення до країни товарів без обкладання їх митними тарифами для стимулювання імпорту товарів, які виробляються в недостатній кількості всередині країни, елемент дипломатичних пільг стосовно всього, що ввозять дипломатичні представництва.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.